Címkeszemélyi feltételek

Biztonságos munkavégzés

A munkavégzés személyi feltételei

A Munkavédelemről szóló törvény preambuluma tartalmazza, hogy a törvény célja, hogy – a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, valamint a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések...

Subscribe